Misiune


MISIUNEA BISERICII SPERANŢA


 

Declaraţia de misiune a Bisericii Speranţa:

 

1.SĂ FIM creştini de calitate prin:

 

- caracter asemănător cu Hristos;

- ascultare de voia Lui;

- trăire autentică după standardele Scripturii;

- creştere spirituală neîntreruptă.

 

2.SĂ SLUJIM lui Dumnezeu cu calitate prin :

 

- câştigarea oamenilor pentru Hristos;

- consolidarea lor în credinţă;

- ucenicizarea lor pentru slujire în Biserică şi în afara ei;

- trimiterea lor în lume ca să caute şi să salveze pe cei pierduţi...

 

3.PENTRU GLORIA LUI DUMNEZEU:

 

- prin ceea ce suntem şi prin ceea ce facem să-L onorăm pe Dumnezeu.