Valori

VALORILE BISERICII SPERANŢA


 

Acestea sunt valorile care stau la temelia Bisericii Speranţa:

 

                    1. Relaţia cu Dumnezeu

 

                Noi credem în: consacrarea totală faţă de Dumnezeu; sfinţenie; credincioşie; practicarea disciplinelor spirituale; ascultare de voia Lui; plinătatea şi călăuzirea Duhului Sfânt; etc.

 

                    2. Cuvântul lui Dumnezeu

 

                Noi credem în: Biblie ca fiind infailibilă şi inspirată de Dumnezeu, singura normă de credinţă; citirea Bibliei cel puţin o dată pe an; hrănirea zilnică din Cuvânt; studiere aprofundată pe cărţi; extragerea principiilor şi aplicarea lor în viaţa de zi cu zi; propovăduirea ei cu acurateţe.

 

                    3. Exemplul personal

 

Noi credem în: integritate; caracter; atitudine; trăire creştină autentică; prezenţa roadelor Duhului Sfânt în viaţa credinciosului; mărturia personală; seriozitate; punctualitate; etc.

 

                    4. Familia

 

Noi credem în: valorile familiei creştine; unitatea familiei în Dumnezeu; Legământul căsniciei; fidelitate faţă de partenerul de viaţă; creşterea şi educarea copiilor în spiritul valorilor creştine; practicarea disciplinelor spirituale în cadrul familiei.

                    5. Închinarea liberă şi autentică

 

Noi credem în: închinarea în duh şi în adevăr, fără constrângeri sau prejudecăţi.

 

                    6. Părtăşia

 

Noi credem în: manifestarea bucuriei; respectul reciproc; unitatea credincioşilor; relaţii bazate pe încredere; chemarea de a creea o atmosferă primitoare, deschisă, familiară; etc.

 

                    7. Evanghelizarea

 

Noi credem în: chemarea de a vesti Cuvântul lui Dumnezeu la orice făptură – Marea Trimitere; evanghelizarea relevantă, contemporană, prin relaţii şi evenimente şi orientată pe nevoi.

 

                    8. Consolidarea în credinţă

 

Noi credem în: maturizarea în credinţă; studierea personală a Bibliei; încurajarea şi susţinerea reciprocă; chemarea de a oferi mesaje inspiratoare şi îndemnuri motivatoare.

 

                    9. Ucenicizarea

 

Noi credem în: ucenicizarea ca mod de viaţă, prin grupe mici şi mentorare; creştere spirituală şi echipare pentru slujire.

 

                    10. Slujirea

 

Noi credem în: slujirea de calitate; chemarea personală a fiecărui credincios de a sluji; slujirea în baza chemării şi a darurilor spirituale specifice; lucrul în echipă.